KORONAWIRUS !!!KOMUNIKAT DELEGATURY BĘDZIN OZ Śląskiego PZD.

12.marca.2020
  

Uchwała 44/2020 KZ PZD w Warszawie

IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okregu Śląskiego".

26.Września.2019
  

W czwartek 26 września w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego. W Zjeździe uczestniczyło 186 Delegatów co stanowiło 88,35% procent uprawnionych do głosowania. Wśród przybyłych nie zabrakło również gości: Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego. Zjazd otworzył Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski. W swoim referacie programowym przytoczy zmiany jakie zaszły w Związku a szczególnie w Okręgu Śląskim w minionej kadencji m.in. likwidację części terenów ROD pod cele publiczne, inwestycje przeprowadzane w ROD czy działalność szkoleniową.Delegaci uczestniczący w Zjeździe dokonali wyboru nowych władz Okręgu. Prezesem Okręgu został na kolejną kadencję Pan Józef Noski. Z Delegatury Będzin został wybrany na obecna kadencję do Okręgowego Zarządyu Śląskiego Zygmunt Man , do Okręgowej Rady Śląskiego PZD wybrani to :Sławomir Woźniak Jerzy Latos i Zdzisław Okuliński Zapraszamy do galerii...

Przedzjazdowa Konferencja Delegatów Okręgu Śląskiego - 23.07.2019
ROD "Zagłębie.

23.07.2019

W ROD "Zagłębie" w Sosnowcu odbyła sie Przeedzjazdowa Konferencja Delegatów Okręgu Śląskiego naszej Delegatury Będzin na którą zostali zaproszeni nowo wybrani Delegaci na Walnych zebraniach w ROD. W konferencji uczestniczył Prezes OZ Ślaskiego Józef Noski, v-ce prezes Jan Radoła , Dyrektor Mariusz Macianty, Dyrektor d/s inwestycji Artur Olczyk oraz głowna Księgowa Honorata Kłosowska OZ Śląskiego. Prezes Okręgu Józef Noski przedstawił działania i osiągnięcia jakie związek w minionej kadencji poczynił dla ROD, przedstawił zmiany Statutu i Regulaminu PZD ktore wpłyną na lepsze zarzadzanie ROD.W dalszej kolejności I v-ce prezes Jan Radoła przekazał informacje o OFK, łączeniu małych ROD. Księgowa Honorata Kłosowska przedstawiła sprawozdanie finansowe delegatury za okres kadencji. Dyrektor A. Olczyk omówił jakie środki finansowe delegatura otrzymała w okresie kadencji na remonty i inwestycje.Kierownik Delegatury Będzin Zygmunt Man podsumował działania Delegatury w upływającej kadencji a także przedstawił plan pracy Delegatury na lata 2019-2023. Wybrano dwudziestu dziewięciu Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego który odbedzie się we wrześniu w Zabrzu. Konferencja była bardzo dobrze przygotowana przez Zarząd ROD "Zagłębie" i okazała się bardzo konstruktywna gdyż wprowadzone dodatkowe punkty do programu konferencji zostały omówione a także złożono wnioski na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego. Zapraszamy do galerii...

Kontrola merytoryczno-finansowa w Delegaturze Będzin - 07.02.2020

07.Luty.2020

W Delegaturze Będzin odbyła się kontrola finansowo- merytoryczna. Zespołowi kontrolnemu przewodniczył pan Kwiatkowski z OZ Ślaskiego. Delegaturę reprezentował kierownik Zygmunt Man ,OFK Jadwiga Maca oraz zastępcy kierownika Delegatury Sławomir Wożniak i Jerzy Latos. Protokół pokontrolny potwierdził iż Delegatura jest prowadzona w sposób wzorowy zgodnie z wytycznymi KR PZD. Dziękujemy zespołowi kontrolującemu za wydanie pozytywnej opinii , co oznacza że ogrody Delegatury Będzin mogą mieć pełne zaufanie do pracy jaką wykonuje kierownik delegatury Zygmunt Man a działkowcy jak w latach poprzednich na pewno uzyskają pomoc prawną od obsługujących podczas Walnych Zebrań w ogrodach aby kolejne kontrole potwierdzały że podejmowane uchwały w ogrodach jak i obsługa OFK (księgowa) są zgodnie ze statutem PZD. Zapraszamy do galerii...